Välkommen Magnus Hagström

Vi på Fiskevårdsteknik är glada att hälsa Magnus Hagström välkommen till Fiskevårdsteknik!

Magnus började den 1 november 2016 på Fiskevårdsteknik. Magnus är utbildad fiskevårdsbiolog från Göteborgs Universitet och har ett stort intresse för fiskevårdsfrågor. Han har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ca 10 år med vattenrättsliga frågor, miljöövervakning och fiskevård. Magnus har även en bakgrund som maskinkonstruktör under ca 8 år.

Magnus Hagström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>