Tag Archives: öring

Invigning i Köpingebro

Under gårdagen hölls den officella invigningen av den nya fiskvägen och kontrollstationen vid Köpingebro, Nybroån. Nybroån är känd för sina storvuxna havsöringar och vi har tidigare skrivit om projektet på bloggen, Ny kontrollstation i Nybroån och Gallerburen på plats i Nybroån.

Anläggningen invigdes av Skånes landshövding Margareta Pålsson och kommunstyrelsens ordförande i Ystad Kristina Bendz. Fina tal hölls förutom av ovanstående även av Fiskeridirektör Johan Wangström, Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén, Anders Karlsson från Sportfiskarna region syd samt Fiskevårdstekniks Mats Hebrand. Efter talen demonstrerades fiskräknarens funktioner och möjligheter.

Den nya kontrollstationen har varit i drift i drygt en månad och hittills har det vandrat upp drygt 1200 havsöringar. Detta trots att flödet i Nybroån är väldigt lågt. I samband med ett kort åskoväder den 14 oktober passerade över 400 havsöringar fiskräknaren under ett dygn. Fiskräknaren är utrustad med videokamera och den senaste tekniken vilket medför att både upp- och nedvandrande fisk videofilmas med högupplöst video.

Mer om invigningen och projektet finns att läsa här
Länsstyrelsen i Skåne
Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening
Radioinslag P4 Malmöhus
Sydsvenskan
SVT
Sportfiskarna

Tal hölls av bl.a. landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande och sportfiskarnas ordförande

Tal hölls av bl.a. landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande och sportfiskarnas ordförande

Alexander sänkte officellt ner fiskräknare i sin position

Alexander sänkte officiellt ner fiskräknare i sin position

Mats berättar hur Fiskevårdsteknik har arbetat med projektet

Mats berättar hur Fiskevårdsteknik har arbetat med projektet

På flera skärmar visades bl.a. projektets bakgrund och hur datan från fiskräknarna kan användas

På flera skärmar visades bl.a. projektets bakgrund och hur datan från fiskräknarna kan användas


En praktöring på över 10 kg som passerade räknaren den 16 september.

Fiskevård i Mölndalsån

Under sommaren har Fiskevårdsteknik utfört praktiska biotop- och fiskevårdsåtgärder i Mölndalsån som kompensation för översvämningsbegränsande vattenverksamhet vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. Åtgärderna utfördes i samarbete med Marcus Tiger, enskild firma.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Nu ser vi fram emot höstens öringlek!

 

 

 

Fiskvägsbygge vid Hedefors

Även i Hedefors är det full fart på byggnationerna av den nya fiskvägen. Bilder på hur arbetet fortskrider kan ses på länsstyrelsen hemsida.

Fiskvägen som är av typen omlöp har projekterats av Fiskevårdsteknik. Vi har även tagit fram en teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag samt illustrationsfilmer för projektet.

Schaktning av stigränna (Foto: Länsstyrelsen)

Bilaga från den tekniska beskrivningen