Tag Archives: Nättrabyån

Björkeryd

Vi har nu på uppdrag av Karlskrona kommun genomfört en detaljprojektering för en slitsränna vid Björkeryd i Nättrabyån, Blekinge. Den planerade fiskvägen kommer medföra goda passagemöjligheter för fisken. Fiskvägen är designad för att ha god funktion vid låga tillrinningar och samtidigt tåla översköljning vid hög flöden.

Bild Björkeryd 3 Björkeryd 2 Björkeryd 1