Tag Archives: länsstyrelsen

Fiskräknare i Herting

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Rymlingar från Danmark

Pm140121 - Sydnytt Regnbåge

I fredagens morgonsändning i Sydnytt uppmärksammandes de stora mängderna förrymd regnbågsöring från Danmark. En stor del av dessa fiskar äntrar nu de svenska havsöringsåarna till sportfiskarnas stora glädje. Effekterna på den vilda havsöringen i dessa vattendrag kan dessvärre får stora negativa konsekvenser då de förutom potentiell smittspridning av parasiter och virus även har en benägenhet att under våren leka på samma lekbäddar som havsöringen under hösten grävt ner sin värdefulla rom.

I inslaget som är tillgängligt t.o.m. fredag (24/1) syns en utav de troligen förrymda regnbågarna från Danmark som passerade fiskräknaren i Nybroån. Det har observerats ett antal regnbågsöringar i fiskräknaren i Nybroån som visat sig vara ett värdefullt verktyg för miljöövervakningen.

Nu rivs Hertings kraftverksdamm

Nu pågår arbetet med att riva dammen som sträcker sig tvärs över Ätran vid Hertings kraftverk. Idag är större delen av dammen med den strömdelare, luckor och den gamla bron borta. För att genomföra utrivning  är man tvungen att torrlägga arbetsplatsen med en provisorisk fångdamm.

Själva utrivningen är ett kritiskt arbetsmoment och under perioder har det varit problem med att hålla området runt dammen torrt. Höga flöden kan äventyra arbetet men som tur är gör den soliga sommaren att vattenföringen fortfarande är låg. Nu fortsätter arbetet med utrivningen tills alla spår av betong och armeringsjärn är borta.

DSC_1653

Större delen av kraftverksdammen som sträckte sig över Ätran är nu utriven.

Ny kontrollstation i Nybroån

Arbetet med den nya kontrollstationen i Nybroån vid Köpingebro är i full gång. Efter att den gamla dammbyggnaden revs ut i under hösten 2012 har en ny längre skibordsdamm anlagts. Syftet med den nya dammen är att underlätta fiskpassagen förbi dammen samtidigt som det i kontrollstationen blir möjligt att räkna både upp och nedvandrande fisk.

Stativet till den nya kontrollstationen.

Stativet till den nya kontrollstationen

Utrivningen av dammen vid Köpingebro påbörjades under hösten 2012.

Dammen vid Köpingebro

Dammen vid Köpingebro

Utrivning av dammen påbörjas

Utrivning av dammen påbörjas

En ensam dammpelare kvar

En ensam dammpelare kvar

Hela dammen avlägsnad

Hela dammen avlägsnad

Uppdragsgivare för projektet vid Köpingebro är länsstyrelsen i Skåne län. Fiskevårdsteknik har varit med under hela processen från planering, projektering och framtagning av bygghandlingar. Den nya dammen och kontrollstationen beräknas vara färdigställda under våren 2013.

Utdrag från bygghandlingar vid Köpingebro

Utdrag från bygghandlingar vid Köpingebro