Tag Archives: köpingebro

Lax i Nybroån

Vi kan inte låta bli att visa upp den här ovanliga registreringen i den automatiska fiskräknaren i Nybroån. Den 25 oktober fångades nämligen en lax på på film. Det finns inga tidigare notiser om lax i Nybroån, varken vid de manuella fångsterna av lekvandrande fisk eller vid elfisken i ån.

Det är en mycket intressant observation och visar på hur viktig del av miljöövervakningen en fiskräknare kan vara. Videoinspelning möjliggör inte bara artbestämning utan det går även att könsbestämma fisk, kontrollera förekomst av fettfena och se frekvens av skador som sälbett, nätskador förekomst av svamp etc.

WebAri, smyglansering

I samband med invigningen av fiskräknaren i Köpingnsebro vid Nybroån smyglanserade vi ett nytt webgränssnitt för Vakis fiskräknare som vi kallar WebAri. Webari erbjuder allmänheten ett titthål in i fiskräknaren och livet i vattendraget med live-bilder och vandringsdata som uppdateras varje timme.

WebAri

Till WebAri är det möjligt att koppla en rad moduler och gränssnitt vilka vi just nu jobbar på att finjustera. Trots att WebAri är under utveckling har vi valt att visa upp en del av systemet och några utav de kommande funktionerna. Fiskvandringen i Nybroån är just nu inne i en mycket intensiv period och snart har räknaren registrerat 5 000 passerande objekt på lite drygt en månad.

webari_diagram

Följ Nybroåns havsöringars vandring live här: WebAri