Tag Archives: Herting

Fiskräknare i Herting

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Nu rivs Hertings kraftverksdamm

Nu pågår arbetet med att riva dammen som sträcker sig tvärs över Ätran vid Hertings kraftverk. Idag är större delen av dammen med den strömdelare, luckor och den gamla bron borta. För att genomföra utrivning  är man tvungen att torrlägga arbetsplatsen med en provisorisk fångdamm.

Själva utrivningen är ett kritiskt arbetsmoment och under perioder har det varit problem med att hålla området runt dammen torrt. Höga flöden kan äventyra arbetet men som tur är gör den soliga sommaren att vattenföringen fortfarande är låg. Nu fortsätter arbetet med utrivningen tills alla spår av betong och armeringsjärn är borta.

DSC_1653

Större delen av kraftverksdammen som sträckte sig över Ätran är nu utriven.

Nytt fiskgaller på plats

Nu är fiskgallret vid Hertings kraftstation på plats. Gallret är ett så kallat beta-galler, det vill säga ett galler som är snedställt i sidled. Gallret har horisontella spjälor av kompositmaterial med en spaltvidd på 15 mm.

Gallret i kombination med flyktöppningar för fisk, rensautomat, spollucka och spolränna säkerställer en säker transport för både fisk och drivgods.

Fiskgaller Herting

Det nya fiskgallret är på plats vid Hertings kraftverk. Därmed säkerställs en säker passage för både fisk och drivgods.