Tag Archives: havsnejonöga

Havsnejonöga i Slottsmöllan

Igår passerade det första havsnejonögat fiskräknaren vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan.

Havsnejonögat är en märklig fisk som tillbringar sitt vuxna liv i havet som parasit. Den runda munnen fungerar som en sugpropp med vilken de suger sig fast på större fiskar och till och med valar. Munnen är försedd med massvis av raspliknande tänder som den använder för att bryta igenom den yttre vävnaden på värddjuret för att sedan bryta ned och suga i sig innehållet.Ett havsnejonöga kan bli dryga metern lång och väga upp till två kilo.

Mer läsning om havsnejonögon
Tidigare blogginlägg
Fiskbasen
Artdatabanken

Fiskräknare i Herting

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Nu rivs Hertings kraftverksdamm

Nu pågår arbetet med att riva dammen som sträcker sig tvärs över Ätran vid Hertings kraftverk. Idag är större delen av dammen med den strömdelare, luckor och den gamla bron borta. För att genomföra utrivning  är man tvungen att torrlägga arbetsplatsen med en provisorisk fångdamm.

Själva utrivningen är ett kritiskt arbetsmoment och under perioder har det varit problem med att hålla området runt dammen torrt. Höga flöden kan äventyra arbetet men som tur är gör den soliga sommaren att vattenföringen fortfarande är låg. Nu fortsätter arbetet med utrivningen tills alla spår av betong och armeringsjärn är borta.

DSC_1653

Större delen av kraftverksdammen som sträckte sig över Ätran är nu utriven.

Havsnejonöga i Halmstad

Den nya fiskräknare vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan har den senaste tiden registrerat flera uppvandrande havsnejonögon. Havsnejonögat är upptagen på artdatabankens rödlista och det könsmogna beståndet bedöms endast uppgå till ca 2 500 individer.

Fiskräknaren är tillverkad av det isländska företaget Vaki. Fiskräknarens kamera är placerad i en lufttät kon i syfte att förbättra bildkvalitén i färgade vatten.