Tag Archives: Fiskväg

Kunglig Hovleverantör

DSC_2513

Här presenterar Mats de tekniska lösningarna bakom återskapandet av fria vandringsvägar och forsen vid Herting i Ätran

Den 1 april invigdes den nya fiskvägen vid Herting av H.M. Carl XVI Gustaf. Därmed kan Fiskevårdsteknik numera praktiskt taget titulera sig kunglig hovleverantör.

Innan fiskvägen invigdes presenterade Fiskevårdsteknik de tekniska lösningarna för återställandet av Hertingforsen.

Video från föredraget finns här:

Presentationen finns här:

Herting (pdf)

Rymlingar från Danmark

Pm140121 - Sydnytt Regnbåge

I fredagens morgonsändning i Sydnytt uppmärksammandes de stora mängderna förrymd regnbågsöring från Danmark. En stor del av dessa fiskar äntrar nu de svenska havsöringsåarna till sportfiskarnas stora glädje. Effekterna på den vilda havsöringen i dessa vattendrag kan dessvärre får stora negativa konsekvenser då de förutom potentiell smittspridning av parasiter och virus även har en benägenhet att under våren leka på samma lekbäddar som havsöringen under hösten grävt ner sin värdefulla rom.

I inslaget som är tillgängligt t.o.m. fredag (24/1) syns en utav de troligen förrymda regnbågarna från Danmark som passerade fiskräknaren i Nybroån. Det har observerats ett antal regnbågsöringar i fiskräknaren i Nybroån som visat sig vara ett värdefullt verktyg för miljöövervakningen.

Asplek mitt i Linköping

Arbetet med att skapa fria vandringsvägar för aspen i Stångån fortsätter. Nu finns planer på att anlägga ett omlöp vid Nykvarn kraftverk. I syfte att förbättra lek- och uppväxtområden ovanför Nykvarn har vi inventerat området nedströms nästa vandringshinder, Tannefors kraftverk.

Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.

Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.

Förhoppningsvis kan aspen inom en snar framtid leka mitt inne i centrala Linköping.

Lax i Nybroån

Vi kan inte låta bli att visa upp den här ovanliga registreringen i den automatiska fiskräknaren i Nybroån. Den 25 oktober fångades nämligen en lax på på film. Det finns inga tidigare notiser om lax i Nybroån, varken vid de manuella fångsterna av lekvandrande fisk eller vid elfisken i ån.

Det är en mycket intressant observation och visar på hur viktig del av miljöövervakningen en fiskräknare kan vara. Videoinspelning möjliggör inte bara artbestämning utan det går även att könsbestämma fisk, kontrollera förekomst av fettfena och se frekvens av skador som sälbett, nätskador förekomst av svamp etc.