Tag Archives: falkenberg

Historisk premiärgädda

För första gången på över 60 år simmade idag en gädda förbi Hertingforsen. Sedan anläggandet av den gamla dammen har endast lax och havsöring för egen maskin kunnat passera den branta fiskvägen vid Hertings dammbyggnad i Ätran. Sedan återställningen av forsen har nu alla fiskarter fria vandringsvägar.

Läs mer om Hertingprojektet
Följ fiskvandringen i Ätran Live

Hertings nya kontrollstation

Fiskräknare i Herting

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Nytt fiskgaller på plats

Nu är fiskgallret vid Hertings kraftstation på plats. Gallret är ett så kallat beta-galler, det vill säga ett galler som är snedställt i sidled. Gallret har horisontella spjälor av kompositmaterial med en spaltvidd på 15 mm.

Gallret i kombination med flyktöppningar för fisk, rensautomat, spollucka och spolränna säkerställer en säker transport för både fisk och drivgods.

Fiskgaller Herting

Det nya fiskgallret är på plats vid Hertings kraftverk. Därmed säkerställs en säker passage för både fisk och drivgods.