Tag Archives: biotopvård

Asplek mitt i Linköping

Arbetet med att skapa fria vandringsvägar för aspen i Stångån fortsätter. Nu finns planer på att anlägga ett omlöp vid Nykvarn kraftverk. I syfte att förbättra lek- och uppväxtområden ovanför Nykvarn har vi inventerat området nedströms nästa vandringshinder, Tannefors kraftverk.

Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.

Inventering av Stångån nedströms Tannefors kraftverk.

Förhoppningsvis kan aspen inom en snar framtid leka mitt inne i centrala Linköping.

Fiskevård i Mölndalsån

Under sommaren har Fiskevårdsteknik utfört praktiska biotop- och fiskevårdsåtgärder i Mölndalsån som kompensation för översvämningsbegränsande vattenverksamhet vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. Åtgärderna utfördes i samarbete med Marcus Tiger, enskild firma.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Nu ser vi fram emot höstens öringlek!