Rusningstrafik i Nybroån

2016-04-16 var det stor trafik för nedvandrande havsöringar i fiskräknaren vid Köpingebro i Nybroån. Vid vissa tillfällen passerade flera fiskar räknaren samtidigt i sin vandring tillbaka till havet.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>