Nytt fiskgaller på plats

Nu är fiskgallret vid Hertings kraftstation på plats. Gallret är ett så kallat beta-galler, det vill säga ett galler som är snedställt i sidled. Gallret har horisontella spjälor av kompositmaterial med en spaltvidd på 15 mm.

Gallret i kombination med flyktöppningar för fisk, rensautomat, spollucka och spolränna säkerställer en säker transport för både fisk och drivgods.

Fiskgaller Herting

Det nya fiskgallret är på plats vid Hertings kraftverk. Därmed säkerställs en säker passage för både fisk och drivgods.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>