Havsnejonöga i Halmstad

Den nya fiskräknare vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan har den senaste tiden registrerat flera uppvandrande havsnejonögon. Havsnejonögat är upptagen på artdatabankens rödlista och det könsmogna beståndet bedöms endast uppgå till ca 2 500 individer.

Fiskräknaren är tillverkad av det isländska företaget Vaki. Fiskräknarens kamera är placerad i en lufttät kon i syfte att förbättra bildkvalitén i färgade vatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>