Fiskväg vid Slussen

Fiskevårdsteknik har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera en fiskväg vid Slussen i Stockholms ström i samband med Slussenprojektet. Fiskvägen kommer att hjälpa fisken att fritt vandra mellan Mälaren och Saltsjön, något som idag enbart är möjligt när regleringsluckorna är öppna vid Norrström.

Slussen 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>