Category Archives: Uncategorized

Välkommen Magnus Hagström

Vi på Fiskevårdsteknik är glada att hälsa Magnus Hagström välkommen till Fiskevårdsteknik!

Magnus började den 1 november 2016 på Fiskevårdsteknik. Magnus är utbildad fiskevårdsbiolog från Göteborgs Universitet och har ett stort intresse för fiskevårdsfrågor. Han har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ca 10 år med vattenrättsliga frågor, miljöövervakning och fiskevård. Magnus har även en bakgrund som maskinkonstruktör under ca 8 år.

Magnus Hagström

Anders Eklöv

Vi är glada över att Anders Eklöv nu stärker upp Fiskevårdstekniks team. Anders arbetar under 2016 deltid för Fiskevårdsteknik. Anders har över 30 års erfarenhet av fiskevårdsbranschen och en Fil Dr i Limnologi. Han har dessutom en gedigen erfarenhet av beståndskontroller samt olika former av kontrollprogram för fisk. Fiskevårdsteknik arbetar alltid aktivt med att knyta ett stort nätverk med ledande personer inom fiskevårdsbranschen till sig och samarbetet med Anders Eklöv är ett bra exempel på detta.

Anders Eklöv