Category Archives: Fiskväg

Första laxen i Ätran

Den allra första fisken som passerade den nya fiskvägen vid Herting visade sig vara en riktig praktfisk. Den 98 cm silverblanka laxen passerade räknaren fredagen den 15 mars kl 11:38 och hade en uppskattad vikt på 10 kilo. Att laxen passerade räknaren såpass tidigt är mycket bra nyheter. Tidigare klarade laxen inte av att passera den gamla tekniska fiskvägen förrän en månad senare, i mitten av april. Vi kan därför glädjande konstatera att den nya fiskvägen fungerar enligt planerna.

Vill ni följa årets fiskvandring i Ätran kan ni använda er av vår webbtjänst Webari. Tjänsten ger en unik möjlighet att följa livet under ytan med senaste vandringsdata, livebilder och videoklipp på passerande fiskar.

Nu ser vi med spänning fram mot en ökad fiskvandring i takt med stigande vattentemperaturer.

Lax i Nybroån

Vi kan inte låta bli att visa upp den här ovanliga registreringen i den automatiska fiskräknaren i Nybroån. Den 25 oktober fångades nämligen en lax på på film. Det finns inga tidigare notiser om lax i Nybroån, varken vid de manuella fångsterna av lekvandrande fisk eller vid elfisken i ån.

Det är en mycket intressant observation och visar på hur viktig del av miljöövervakningen en fiskräknare kan vara. Videoinspelning möjliggör inte bara artbestämning utan det går även att könsbestämma fisk, kontrollera förekomst av fettfena och se frekvens av skador som sälbett, nätskador förekomst av svamp etc.

Invigning i Köpingebro

Under gårdagen hölls den officella invigningen av den nya fiskvägen och kontrollstationen vid Köpingebro, Nybroån. Nybroån är känd för sina storvuxna havsöringar och vi har tidigare skrivit om projektet på bloggen, Ny kontrollstation i Nybroån och Gallerburen på plats i Nybroån.

Anläggningen invigdes av Skånes landshövding Margareta Pålsson och kommunstyrelsens ordförande i Ystad Kristina Bendz. Fina tal hölls förutom av ovanstående även av Fiskeridirektör Johan Wangström, Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén, Anders Karlsson från Sportfiskarna region syd samt Fiskevårdstekniks Mats Hebrand. Efter talen demonstrerades fiskräknarens funktioner och möjligheter.

Den nya kontrollstationen har varit i drift i drygt en månad och hittills har det vandrat upp drygt 1200 havsöringar. Detta trots att flödet i Nybroån är väldigt lågt. I samband med ett kort åskoväder den 14 oktober passerade över 400 havsöringar fiskräknaren under ett dygn. Fiskräknaren är utrustad med videokamera och den senaste tekniken vilket medför att både upp- och nedvandrande fisk videofilmas med högupplöst video.

Mer om invigningen och projektet finns att läsa här
Länsstyrelsen i Skåne
Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening
Radioinslag P4 Malmöhus
Sydsvenskan
SVT
Sportfiskarna

Tal hölls av bl.a. landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande och sportfiskarnas ordförande

Tal hölls av bl.a. landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande och sportfiskarnas ordförande

Alexander sänkte officellt ner fiskräknare i sin position

Alexander sänkte officiellt ner fiskräknare i sin position

Mats berättar hur Fiskevårdsteknik har arbetat med projektet

Mats berättar hur Fiskevårdsteknik har arbetat med projektet

På flera skärmar visades bl.a. projektets bakgrund och hur datan från fiskräknarna kan användas

På flera skärmar visades bl.a. projektets bakgrund och hur datan från fiskräknarna kan användas


En praktöring på över 10 kg som passerade räknaren den 16 september.