Category Archives: Fiskväg

Kunglig Hovleverantör

DSC_2513

Här presenterar Mats de tekniska lösningarna bakom återskapandet av fria vandringsvägar och forsen vid Herting i Ätran

Den 1 april invigdes den nya fiskvägen vid Herting av H.M. Carl XVI Gustaf. Därmed kan Fiskevårdsteknik numera praktiskt taget titulera sig kunglig hovleverantör.

Innan fiskvägen invigdes presenterade Fiskevårdsteknik de tekniska lösningarna för återställandet av Hertingforsen.

Video från föredraget finns här:

Presentationen finns här:

Herting (pdf)

Första laxen i Ätran

Den allra första fisken som passerade den nya fiskvägen vid Herting visade sig vara en riktig praktfisk. Den 98 cm silverblanka laxen passerade räknaren fredagen den 15 mars kl 11:38 och hade en uppskattad vikt på 10 kilo. Att laxen passerade räknaren såpass tidigt är mycket bra nyheter. Tidigare klarade laxen inte av att passera den gamla tekniska fiskvägen förrän en månad senare, i mitten av april. Vi kan därför glädjande konstatera att den nya fiskvägen fungerar enligt planerna.

Vill ni följa årets fiskvandring i Ätran kan ni använda er av vår webbtjänst Webari. Tjänsten ger en unik möjlighet att följa livet under ytan med senaste vandringsdata, livebilder och videoklipp på passerande fiskar.

Nu ser vi med spänning fram mot en ökad fiskvandring i takt med stigande vattentemperaturer.

Lax i Nybroån

Vi kan inte låta bli att visa upp den här ovanliga registreringen i den automatiska fiskräknaren i Nybroån. Den 25 oktober fångades nämligen en lax på på film. Det finns inga tidigare notiser om lax i Nybroån, varken vid de manuella fångsterna av lekvandrande fisk eller vid elfisken i ån.

Det är en mycket intressant observation och visar på hur viktig del av miljöövervakningen en fiskräknare kan vara. Videoinspelning möjliggör inte bara artbestämning utan det går även att könsbestämma fisk, kontrollera förekomst av fettfena och se frekvens av skador som sälbett, nätskador förekomst av svamp etc.