Category Archives: Återställning

Historisk premiärgädda

För första gången på över 60 år simmade idag en gädda förbi Hertingforsen. Sedan anläggandet av den gamla dammen har endast lax och havsöring för egen maskin kunnat passera den branta fiskvägen vid Hertings dammbyggnad i Ätran. Sedan återställningen av forsen har nu alla fiskarter fria vandringsvägar.

Läs mer om Hertingprojektet
Följ fiskvandringen i Ätran Live

Hertings nya kontrollstation

Kunglig Hovleverantör

DSC_2513

Här presenterar Mats de tekniska lösningarna bakom återskapandet av fria vandringsvägar och forsen vid Herting i Ätran

Den 1 april invigdes den nya fiskvägen vid Herting av H.M. Carl XVI Gustaf. Därmed kan Fiskevårdsteknik numera praktiskt taget titulera sig kunglig hovleverantör.

Innan fiskvägen invigdes presenterade Fiskevårdsteknik de tekniska lösningarna för återställandet av Hertingforsen.

Video från föredraget finns här:

Presentationen finns här:

Herting (pdf)

Fiskevård i Mölndalsån

Under sommaren har Fiskevårdsteknik utfört praktiska biotop- och fiskevårdsåtgärder i Mölndalsån som kompensation för översvämningsbegränsande vattenverksamhet vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. Åtgärderna utfördes i samarbete med Marcus Tiger, enskild firma.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Mölndalsån är kraftigt flottningsrensad. Ån var en av de första flottningslederna till Göteborg stad.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

Samma sträcka efter åtgärd. Stenar som rensats har återfått sin plats i ån.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

På bilden syns en lekbotten tillverkad enligt Hartijokimetoden, en teknik där man med handkraft och speciella redskap använder åns eget material för att återskapa lekbottnar.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Undervattensbild på en fördigställd lekbotten. Vy nedströms.

Nu ser vi fram emot höstens öringlek!