Author Archives: Viktor Hebrand

Björkeryd

Vi har nu på uppdrag av Karlskrona kommun genomfört en detaljprojektering för en slitsränna vid Björkeryd i Nättrabyån, Blekinge. Den planerade fiskvägen kommer medföra goda passagemöjligheter för fisken. Fiskvägen är designad för att ha god funktion vid låga tillrinningar och samtidigt tåla översköljning vid hög flöden.

Bild Björkeryd 3 Björkeryd 2 Björkeryd 1

 

Välkommen Erik Bergman

Vi vill hälsa Erik Bergman välkommen som medarbetare på Fiskevårdsteknik! Erik började hos oss i januari 2017 och kommer att arbeta med projektering och utredning av fiskvägar.

Här följer en kort presentation av Erik:

Jag är född och uppvuxen i Luleå och har alltid haft ett starkt intresse för natur och friluftsliv tack vare att mina föräldrar tog med mig och min bror till fjällen varje år när vi var små. Nuförtiden är det fiske, klättring och foto som gäller när det finns tid över.

Jag flyttade till Skåne och Lund 2008 för studier på Lunds Tekniska Högskola där civilingenjörsprogrammet i ekosystemteknik med en master inom energisystem gav mig en bred teknisk kompetens och verktyg för att arbeta med utmaningar kopplat till hållbarhet. Sommaren 2011 jobbade jag på Länsstyrelsen i Norrbotten med att biotopkartera biflöden till Torneälven inför kommande restaureringsprojekt, vilket lade grunden för en yrkesbana inom vattenvård och ett stärkt intresse för fiske och vattenfrågor.

Kärleken (och det något mildare klimatet) höll mig dock kvar i Skåne och Malmö, där mitt senaste jobb var som restaureringshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne. På Fiskevårdsteknik ser jag fram emot att få kombinera mina tekniska kunskaper från min utbildning med mina tidigare arbetslivserfarenheter inom fiskevård.

Välkommen Magnus Hagström

Vi på Fiskevårdsteknik är glada att hälsa Magnus Hagström välkommen till Fiskevårdsteknik!

Magnus började den 1 november 2016 på Fiskevårdsteknik. Magnus är utbildad fiskevårdsbiolog från Göteborgs Universitet och har ett stort intresse för fiskevårdsfrågor. Han har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ca 10 år med vattenrättsliga frågor, miljöövervakning och fiskevård. Magnus har även en bakgrund som maskinkonstruktör under ca 8 år.

Magnus Hagström