Author Archives: Fiskevårdsteknik

Havsnejonöga i Slottsmöllan

Igår passerade det första havsnejonögat fiskräknaren vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan.

Havsnejonögat är en märklig fisk som tillbringar sitt vuxna liv i havet som parasit. Den runda munnen fungerar som en sugpropp med vilken de suger sig fast på större fiskar och till och med valar. Munnen är försedd med massvis av raspliknande tänder som den använder för att bryta igenom den yttre vävnaden på värddjuret för att sedan bryta ned och suga i sig innehållet.Ett havsnejonöga kan bli dryga metern lång och väga upp till två kilo.

Mer läsning om havsnejonögon
Tidigare blogginlägg
Fiskbasen
Artdatabanken

Historisk premiärgädda

För första gången på över 60 år simmade idag en gädda förbi Hertingforsen. Sedan anläggandet av den gamla dammen har endast lax och havsöring för egen maskin kunnat passera den branta fiskvägen vid Hertings dammbyggnad i Ätran. Sedan återställningen av forsen har nu alla fiskarter fria vandringsvägar.

Läs mer om Hertingprojektet
Följ fiskvandringen i Ätran Live

Hertings nya kontrollstation

Fiskräknare i Herting

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Hertingforsen brusar

Till följd av gårdagens storm Simone har flödet i Ätran ökat vilket medför att vattnet nu flödar över den nya dammbyggnaden ner i Hertingforsen. Fortfarande återstår en hel del arbete vid Herting. Bl.a. ska en ny gång- och cykelbro anläggas över betongfundamenten som syns i bilden

Hertingforsen åter öppnad (Foto: Gunnar Lundqvist)

Den nya dammbyggnaden vid Hertingforsen (Foto: Gunnar Lundqvist)

Lax i Nybroån

Vi kan inte låta bli att visa upp den här ovanliga registreringen i den automatiska fiskräknaren i Nybroån. Den 25 oktober fångades nämligen en lax på på film. Det finns inga tidigare notiser om lax i Nybroån, varken vid de manuella fångsterna av lekvandrande fisk eller vid elfisken i ån.

Det är en mycket intressant observation och visar på hur viktig del av miljöövervakningen en fiskräknare kan vara. Videoinspelning möjliggör inte bara artbestämning utan det går även att könsbestämma fisk, kontrollera förekomst av fettfena och se frekvens av skador som sälbett, nätskador förekomst av svamp etc.