Author Archives: Alexander Larsson

Sveriges bästa fiskväg!

DSC_4882

Den nya fiskvägen vid Herting kraftverk ligger i den ursprungliga åfåran och är en naturliknade fiskväg av typen dubbelt inlöp.

År 2013 ersattes den gamla tekniska fiskvägen  vid Herting kraftverk i Ätran med en ny naturliknande fiskväg av typen inlöp. Nu visar studier på uppvandrande lax att fiskvägen fungerar mycket bra.

FalkenbergKraftverket i Falkenberg_11

Herting kraftverk för anläggandet av den nya fiskvägen. Den gamla tekniska fiskvägen var en motströmsränna som enbart möjliggjorde passage för starksimmande fiskarter.

Herting kraftverk efter anläggandet av den nya fiskvägen. I samband med att den nya fiskvägen anlades återställdes den ursprungliga åfåran

Herting kraftverk efter anläggandet av den nya fiskvägen. I samband med att den nya fiskvägen anlades återställdes den ursprungliga åfåran.

Under förra året radiomärktes 30 laxar nedströms Herting kraftverk. Spårningen visade att en av fiskarna sannolikt blev fångad av en sportfiskare eller återvände till havs. Av de resterande 29 fiskarna som försökte passera Herting kraftverk lyckades samtliga passera fiskvägen inom loppet av 3 timmar. Det pekarpå en total passageeffektiviteten för uppvandrande starksimmande fiskarter på 100 %. Det är sannolikt första gången man har lyckats belägga en så pass hög effektivitet utan fördröjning.

Under kontrollen av 2014 års fiskvandring registrerades 14 fiskarter varav 9 utgörs av arter som inte kunnat passera kraftverket tidigare. Den nya fiskvägen förefaller därmed även möjliggöra passage för alla naturligt förekommande fiskarter, oavsett om det är stora eller små, starksimmande eller svagsimmande.

Resultatet tyder på att den nya naturliknande fiskvägen vid Herting kraftverk i Ätran är Sveriges bästa fiskväg.

DCIM100MEDIA

Fiskvandring i den nya fiskvägen övervakas med en kameraräknare som är belägen i den översta delen av den naturliknande fiskvägen. Varje passerande fisk filmas och kan ses på fiskdata.se.

Här kan ni följa fiskvandringen i den nya fiskvägen vid Herting krafverk live:
http://fiskdata.se/

Utrivning i Mörrumsån

Pm150520

Gestaltning av hur en återställning vid Marieberg kraftverk kan se ut

Under den senaste året har vi utrett möjliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fiskvandringen vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Nu är det beslutat att ett av förslagen blir verklighet.

Tillsammans har Eon, Sveaskog och Länsstyrelsen bestämt att år 2017 ska Marieberg kraftverk i Mörrumsån läggas ner och dammen rivas. Därmed kommer fria vandringsvägar för alla naturligt förekommande fiskarter att skapas och en lång sträcka med lek- och uppväxtområden för strömlekande fisk återställas.

Åtgärden är en mycket viktig åtgärd i arbetet med att minska utarmningen av biologisk mångfald.

DCIM100MEDIA

Marieberg kraftverk är det första vandringshindret som uppvandrande lax och havsöring möter. Nu ska kraftverket tas ur drift och dammen rivas.

Här kan ni läsa mer om nyheten:

http://www.mynewsdesk.com/se/eon/pressreleases/moerrumsaan-kommer-bli-ett-aennu-baettre-fiskevatten-1163773

http://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/ytterligare-satsning-pa-morrums-kronolaxfiske/

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/river-kraftverk-for-battre-fiskliv

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxbingo-nar-kraftverk-rivs_4579028.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6169540

http://www.kuriren.nu/nyheter/laxbingo-nar-kraftverk-rivs-8294068.aspx

http://hn.se/nyheter/sverige/1.3996550-laxbingo-nar-kraftverk-rivs

http://www.sydostran.se/karlshamn/stor-insats-for-fisket-i-morrumsan/

Stor sjövandrande öring i Tranås

I Svartån som mynnar i sjön Sommen har omfattande åtgärder gjorts för att skapa fina lek- och uppväxtområden för Sommens stora sjövandrande öringar. Nu har äntligen en riktigt stor blank öring passerat fiskräknaren vid Tranås i Svartån. Nu hoppas vi att den stora blanka öringen får sällskap av fler storvuxna öringar som tillsammans kan ta de nya lekområdena i besittning.