Återställning av Viksälven

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dammbyggnaden vid Gate kraftverk är i dåligt skick och behöver åtgärdas

Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram förslag på en utrivning av Gate kraftverk i Viksälven. I slutet av maj gjorde vi ett fältbesök. För att kunna visualisera framtida åtgärdsförslag använde vi oss av en förarlös minihelikopter, en s.k. quadrocopter. Med hjälp av quadrocoptern fotograferade i syfta att ta fram vybilder och tilverka egna ortofoton.

IMG_9550

Stefan förbereder flygfotografering med quadrocoptern

gateorto

Tillverkat ortofoto över Gate kraftverk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>